Zájezd s letenkou.

$3,480.00

Moto adventure, Náš tým nadšenců kteří Vás provedou Krásnou přírodou Jako jsou panenské pláže, hory, krásné silnice ale i přívětivý terén Karibského ráje.

Užijte si Vaši dovolenou snů v karibském ráji. V sedle našich motocyklů poznávejte panenské pláže, hory, vodopády.  Ubytování v našich apartmánech s bazénem a relaxační zónou jsou pro Vás připraveny.

Katalogové číslo: 101 Kategorie:

Popis

VÍCE INFORMACÍ O ZÁJEZDU

Pro naše moto cestování používáme pohodlná cestovní endura o obsahu 250 ccm. Tyto motocykly jsou pohodlné, snadno ovladatelné a plně dostačující k objevování krás Dominikánské Republiky. Skupina je 4 až 8 účastníků. Pokud by byl zájem tak po vzájemné dohodě je možno připravit i větší skupinu. Nutné je vlastnit ŘP na skupinu motocyklů.

Nájezd za dvanáct dní je cca 2 500km-3000km. Záleží na vybraných trasách a kondici účastníků.
Je také možnost zajištění helmy za cenu cca 1000až 2000kč. Cena je orientační.

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE

Ubytování, průvodce, pronájem motocyklů, Plná nádrž na první den , Pláštěnku , nealko nápoje a káva během cestování ,
pro celou skupinu mobilní telefon s Dominikánskou SIM kartou a internet. Uvítací večeře.
transfer z letiště i na letiště.

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE
Pohonné hmoty , strava, cestovní pojištění osob. Helmu, rukavice.

Obuv a ochranné pomůcky.
Náročnost

PŘIBLIŽNÝ ITINERÁŘ ZÁJEZDU MOTO ADVENTURE

1. den: 

Odlet z domovského letiště směr Punta Cana, ubytování, uvítací večeře. Seznámení s okolím.

2. den:

Převzetí motorky, proškolení …..a výlet začíná. Odjezd, směr městečko Boca de Yuma, s průjezdy přes rozlehlé třtinové plantáže. Příjemné posezení v útulné restauraci s výhledem na Karibské moře a zátoku starého přístavu a zbytku pevnosti.   V nedalekém San Rafael de Yuma je k vidění a možnost návštěvy domu známého mořeplavce Juana Ponce de León.

3. den: 

Okruh: Punta Cana, Macao, Macao Cave, La Otra banda, Bavaro. Po této hezké cestě je možnost koupání na Playa Macao, jedna z nejhezčích pláží v této oblasti.

4. den: 

Výlet do hor k vodopádům Cascada Blanca ležící v nadmořské výšce 530 metrů. Možnost koupání v nádrži pod vodopádem ve velmi chladné vodě. Tento vodopád padá z výšky 75 metrů. Zde začíná řeka El Seibo. Nádherná podívaná.

5. den: 

Volnější den s pojížďkami po okolí a možnost nákupů a turistických  atrakcí a návštěvami pláží, kde máte možnost pochutnat si na vyhlášených specialitách.

6. den: 

Výjezd směr La Vacama, Miches, Sabana de la Mar. Nádherné cesty lemující pobřeží.

7. den

Výjezd na farmy kde se pěstuje káva, kakao v okolí El Seibo a Hato Mayor, návštěva malé manufactury na ruční výrobu doutníků s možností vyrobit si vlastní doutník.Přesun směrem k       Punta Cana s možností koupání a prohlídku zajímavých míst.

8. den: 

Směr město Hiquey, La Romana. Bayahibe – zde je možnost plavby lodí na legendární ostrůvek Saona. Altos de Chavon – zde je k vidění replika středomořské rybářské vesničky z 16 století.

9. den:

Jízda podél pobřeží, návštěva známé pláže Esmeralda, Laguna redonda. Návštěva a prohlídka Miches, siesta v restauraci na pobřeží Miches.

10. den: 

Okruh vedoucí do hor přes město Hato Mayor del Rey které bylo založeno kolem roku 1520.

11. den:

Výlet dle Vašeho výběru.

12. den

Je rezervní den pro fakultativní výlet, válení se, či projížďky dle Vašeho uvážení.

13. den:

Poslední výjezd na celý den.

14. den: 

Koupání, lenošení, poslední nákupy, foto, nostalgické vzpomínaní na předchozí dny, nebo výjezd k lagunám k večeru přesun na letiště v Punta Caně a odlet ve večerních hodinách s nočním letem přes oceán směr „Domov“.

Všeobecné obchodní podmínky

Prodávající: Lukas Kubelka Moto Adventure S.R.L.

Číslo registrace ochranné známky je 677414.
Registrováno u Ministerstva obchodu a průmyslu ,
v Dominikánské Republice.

Terraza de la Mar No.101

Punta Cana Village

23000 Punta Cana

Dominican Republic

 

K uzavření kupní smlouvy dojde ve chvíli, kdy je objednávka kupujícího

Zákazníkova finanční povinnost je splněna dne, kdy je finanční plnění připsáno na účet CK, resp. v den, kdy CK finanční plnění obdrží. akceptována provozovatelem e-shopu. A ze strany kupujícího, plně uhrazena jednou z možností e shopu www.dominicanalive.com

způsoby platby, Platební karta,Pay pal,Bankovní převod.

 

Storno zájezdu

Začátkem zájezdu se rozumí začátek poskytování služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu.
Výše odstupného za každou osobu činí: více než 90 dní před odjezdem – 70 USD.

90–61 den – 20 % z ceny zájezdu
60 – 41 den – 35 % z ceny zájezdu
40–21 – den – 55 % z ceny zájezdu
20–6 – den – 80 % z ceny zájezdu
5 dnů a méně – 100 % ceny zájezdu.

Pokud se zákazník v den odjezdu k odjezdu nedostaví, odjezd zmešká nebo bez předchozího odstoupení zájezd nečerpá, má pořadatel právo na odstupné ve výši plné ceny zájezdu.

Veškeré změny se řeší pouze elektronicky na
E-mail moto@dominicanalive.com

Lukas Kubelka Moto Adventure S.R.L. doporučuje zákazníkům, aby si pro účely krytí nákladů spojených s ukončením závazku (pojištění storno) nebo nákladů na pomoc zahrnujících repatriaci v případě úrazu, nemoci nebo smrti (cestovní pojištění) sjednali odpovídající pojištění.

Zákazník by měl kromě povinných a doporučených očkování mít na zájezdu s sebou zásobu léků, které pravidelně užívá a léky pro případné běžné choroby (chřipka, nachlazení, střevní potíže, bolesti apod.).

Mimosoudní řešení sporů + ODR

Od roku 2016 je možnost řešení mimosoudních sporů přes internetovou

platformu ODR pod záštitou Evropské komise.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Zákazník je srozuměn s tím, že CK je oprávněna pro účely plnění SoZ a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, datum narození, nezbytné pasové údaje v rozsahu SoZ , bankovní spojení, bydliště, příp. jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní spojení, číslo letu, PNR kód rezervace letu, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou. Pro účely plnění SoZ budou informace uvedené v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům CK (zejména hotelům, přepravním společnostem, průvodcům). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve SoZ, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu. Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům a zahr. partnerům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země, poskytne CK na žádost zákazníka. Zákazník bere na vědomí, že CK bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je CK oprávněna zasílat formou SMS, MMS, e-mailem, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese CK nebo e-mailem zaslaným na e-mail: V tomto případě nebude CK zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu. Zákazník může souhlasit, zejména zaškrtnutím políčka ve SoZ, ale i jiným prohlášením, s tím, že CK bude pořizovat fotografie a videozáznamy jeho osoby během zájezdu a k použití těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů CK, a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách. Výše uvedené platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník SoZ uzavřel (spolucestující). Uzavřením SoZ zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva: a) Souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů může kdykoliv odvolat, a to podáním zaslaným CK, a to buď na adresu CK nebo e-mailem zaslaným na email: b) Požadovat od CK přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů. c) Požadovat, aby CK omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; CK již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody CK převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem. d) Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. e) Získat od CK kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je CK povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů: účel zpracování; kategorie osobních údajů, které zpracovává, Získat své osobní údaje, které CK zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Další informace

Termín.

09.06.-22.06. 2023, 28.06.-11.07. 2023, 17.07.-30.07. 2023, 05.08.-18.08. 2023, 24.08.-06.09. 2023, 12.09.-25.09. 2023, 01.10.-14.10. 2023, 20.10.-02.11. 2023, 08.11.-21.11. 2023, 28.11.-11.12. 2023

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Zájezd s letenkou.“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *